Iz zajednice

Prisjećamo se iz 2019. Fra Ilija Puljić proslavio 50 godina svećeništva

22. siječnja 2021. u 9:12

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Franjevački vjesnik

U četvrtak 27. lipnja 2019., u franjevačkom samostanu Sv. Ante u Chicagu, svoju zlatnu misu – 50. godišnjicu svećeništva proslavio je fra Ilija Puljić, član Hrvatske franjevačke kustodije u Americi i Kanadi.

Velika životna priča o fra Ljubi Krasiću: Učinismo što smo mogli, drugo neka učine moćniji

Fra Ljubo Krasić, jedan od najuglednijih hrvatskih misionara i prosvjetnih djelatnika u dijaspori 20. stoljeća, zauvijek nas je napustio 21. lipnja 2020. na Humcu u 83. godini života. Svećenik, pisac i urednik Ljubo Krasić rođen je 18. ožujka 1938. u Čitluku, gdje je pohađao franjevačku gimnaziju u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu, […]

Svečanu misu predvodio je zlatomisnik uz koncelebraciju svoga brata, zadarskog nadbiskupa i predsjednika HBK-a msgr. Želimira Puljića, kustosa Kustodije fra Jozu Grbeša, rođaka fra Marka Puljića i ostalu braće Kustodije.

U prigodnoj homiliji nadbiskup Želimir je čestitao bratu na ovoj izvrsnoj prigodi svećeničkog jubileja te zahvalio franjevačkoj zajednici u Americi na brizi i radu među Hrvatima ovog kontinenta.

U ovom dugom pastoralnom djelovanju sudjelovao je i brat fra Ilija cijeli svoj svećenički život jer se od svećeničkog ređenja nalazi se u Kustodiji.

FOTO: Franjevački vjesnik

Nadbiskup se posebno osvrnuo na godine komunizma, godine težine i borbe za snagu kršćanske ljubavi, ali i borbe za slobodu hrvatskog naroda.

Na kraju slavlja kustos fra Jozo Grbeš zahvalio je fra Iliji za vjerno služenje u franjevačkoj zajednici te izrazio želju za ugodnim sjećanjem na godine prošle. Memorija je bitni dio našeg postojanja, središnji stožer kršćanskog života i ona ima snagu sadašnjosti i starosti učiniti ugodnim.

Fra Marko se u svom obraćanju sjetio godina djetinjstva, mladih misa, zajedništva i blizine obitelji Puljić.

Životna priča hrvatskog franjevca koji je u Bijeloj kući razgovarao s predsjednikom Eisenhowerom

Tko je poznavao fra Silvija Grubišića katkada će mu bez sumnje izgledati da je Silvije bio jedna od najzanimljivijih osobnosti hrvatskog iseljeništva uopće. Sposoban i neobično radljiv davao je sve svoje snage gdje je osjećao da bi mogao nešto učiniti na dobro hrvatskih iseljenika među kojima je djelovao, ili na korist domovine koju je ostavio […]

Fra Ilija rođen je 26. srpnja 1941. u Kamenoj u Hercegovini. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u Visokom. Studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu i Daytonu (Ohio).

Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu (Austrija). Iste godine, 17. rujna, stigao je u SAD. Župnim pomoćnikom u župi Sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971. Nakon pet godina boravka u Steeltonu otišao je u Thunder Bay u Kanadi. Pod njegovim vodstvom zajednica je kupila pentekostalsku crkvu, a zatim je izgrađen župni stan i dvorana.

FOTO: Franjevački vjesnik

Župnik je potom župa Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1980. – 1982.) i sv. Ante u Sharonu (1982. – 1984.). Iz Pennsylvanije je otišao u župu Srca Isusova u Milwaukee i tamo djelovao najprije kao pomoćnik (1984. – 1985.), a onda kao župnik (1985. – 1986.). Župnikom župe sv. Ćirila i Metoda u New Yorku imenovan je 1986., a nakon tri godine župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989. – 1994.). Kratko se vratio u župu Srca Isusova u Chicagu, da bi 1995. godine bio imenovan župnikom Sv. Marka u Sudburyju.

Od 2001. do 2003. bio je župnik župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od svibnja 2003. radio je kao župni pomoćnik u župi sv. Marka u Sudburyju, a od 2006. godine kao župnik je preuzeo dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva.

Tko je bio Dominik Mandić, čovjek čije će ime zauvijek ostati zapisano u povijesti hrvatskog naroda?

Fra Dominik Mandić rodio se 2. prosinca 1889. u selu Lise kraj Širokog Brijega. Krsno mu je ime bilo Andrija. Osnovnu državnu školu pohađao je na Širokom Brijegu, a nakon toga završio je pet razreda gimnazije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u istom mjestu. Franjevački habit obukao je na Humcu 19. kolovoza 1906. Posljednja tri razreda […]

Godine 2008. otišao je za pomoćnika u župu Kraljice mira u Norvalu, a 2013. u hrvatsku župu u New Yorku, gdje djeluje do 2017. godine kada odlazi u franjevački samostan Sv. Ante u Chicagu gdje i sada boravi.

Franjevački vjesnik