Do 18. ožujka 2022.

Za potrebe i projekte Hrvata izvan RH na raspolaganju 5 milijuna kuna. Evo tko se može prijaviti

17. veljače 2022. u 0:18

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Pixabay

S ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu.

Detaljan vodič iz Porezne uprave o tome tko zapravo treba prijaviti inozemne primitke

Nakon poziva građanima – hrvatskim rezidentima da dobrovoljno prijave inozemne primitke ostvarene u prethodnim godinama, Porezna uprava objavila je dodatna pojašnjenja s obzirom na povećani broj upita državljana koji žive u inozemstvu. Iz Porezne tako ističu da se plaćanje poreza ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa. […]

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima podnosi se u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na ovoj poveznici, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu“.

Ako prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) ne može podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.

Povećan broj i iznos stipendija za Hrvate izvan RH

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske povećao je broj i iznos stipendija te će dodijeliti 1000 stipendija za akademsku godinu 2021./2022., od čega 250 za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 30 za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 20 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva) i […]

Prijavitelj ugroženi pojedinac – povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) prijavu podnosi u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca D – papirnata prijava.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 5.000.000,00 kuna. Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najviši iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna, dok je najniži iznos jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore 2.000,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna. Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni poziv.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 18. ožujka 2022. godine.

Dodijeljeno milijun kuna za 66 projekata i potreba

Temeljem provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli financijske potpore. Javni poziv provodi se s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s […]

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom od 10 do 15 sati ili na e-mail adresi: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr