Franjevac Bosne Srebrene

U Rimu magristrirao fra Antonio Gašić

28. lipnja 2024. u 19:30

Potrebno za čitanje: < 1 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Franjevački provincijalat Bosne Srebrene

Franjevac provincije Bosne Srebrene fra Antonio Gašić postigao je 26. lipnja 2024. magisterij iz pastoralne teologije na pastoralnom institutu „Redemptor hominis“ Papinskog lateranskog sveučilišta.

Dvostruko slavlje Hrvata u Rimu

Vlč. Alen Lulić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije i upravitelj Župe Uzašašća Gospodnjega u Zagrebu – Sloboština, obranio je doktorsku tezu “L’idoneità e il suo discernimento al sacerdozio sacramentale”. Obranu je imao na svetkovinu Uzašašća na Fakultetu kanonskoga prava Papinskog sveučilišta Svetoga Križa u Rimu pod mentorstvom prof. dr. sc. Luisa Navarra. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen […]

Svoju radnju pod nazivom “Glavne crte pastoralne teologije kod Ante Padovanskog u svjetlu njegovih nagovora” izradio je pod mentorstvom prof. dr. Paola Asolana, dekana lateranskog instituta pastoralne teologije.

Završi ispit sastojao se od lectio coram i obrane pisanog rada pred komisijom u sastavu: prof. dr. Gaetano de Simone, predsjednik, prof. dr. Nicola Reali, član komisije i prof. dr. Paolo Asolan, mentor.

Zadana tema za lectio coram bila je “Franjevački pokret i Četvrti lateranski koncil: prava ili lažna reforma Crkve?” na temelju glasovite knjige francuskog teologa Yvesa Congara. Ispitna komisija vrednovala je pisani rad i lectio coram najvišom ocjenom summa cum laude.

U Rimu doktorirao vlč. Nikola Tomašević

Svećenik Varaždinske biskupije Nikola Tomašević obranio je u srijedu na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj akademiji u Rimu doktorsku disertaciju pod naslovom “Welche Liebe zu den Tieren? Die philosophischen Überlegungen Robert Spaemanns als ein Beitrag zur theologischen Tierethik”. Disertacija je doprinos raspravi u moralnoj teologiji o moralnim obvezama prema životinjama. Polazeći od analize […]

Završnom ispitu prisustvovali su franjevci na postdiplomskim studijima i službama u Rimu kao i drugi studenti pastoralne teologije.