Do 13. travnja 2023.

Hrvatskim nacionalnim manjinama u 12 zemalja bit će dodijeljeno više od 1,5 milijuna eura. Evo kako možete prijaviti svoju organizaciju

15. ožujka 2023. u 15:09

Potrebno za čitanje: < 1 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: PR

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je u utorak Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

Milas: Hrvati u Mađarskoj i Mađari u Hrvatskoj uživaju visoku razinu manjinskih prava

Jučer je u Budimpešti održana XVI. sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske. Teme su se odnosile na ključna manjinska pitanja, kao što su pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, pravo na održavanje i razvijanje obrazovanja i medija na manjinskom jeziku i pismu, […]

Na Javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatske nacionalne manjine (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije hrvatske nacionalne manjine) u 12 europskih zemalja.

Natječajna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za države na koje se odnosi Javni natječaj.

Ukupno 1.506.404,00 eura raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv europske državeOdobreno eura
1. Organizacijama hrvatske nac. manjine u Republici Austriji175.000,00
2.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Republici Bugarskoj24.000,00
3.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Crnoj Gori126.886,00
4.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Češkoj Republici24.000,00
5.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Republici Kosovo80.000,00
6.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Mađarskoj175.000,00
7.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Rumunjskoj80.000,00
8.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji80.000,00
9.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Slovačkoj Republici56.518,00
10. Organizacijama hrvatske nac. manjine u Republici Sloveniji215.000,00
11.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Republici Srbiji390.000,00
12.Organizacijama hrvatske nac. manjine u Talijanskoj Republici80.000,00

Ukupno:1.506.404,00

Najniži iznos financijske potpore po pojedinom programu/projektu je 400,00 eura, a najviši iznos po pojedinom programu/projektu ne može biti veći od ukupnog iznosa koji je raspoređen organizacijama u pojedinoj državi.

HNV u Srbiji nezadovoljan planom za nacionalne manjine: Prijedlozi su i ovoga puta ostali na marginama

Četvrti sastanak Posebne radne skupine za pripremu Prijedloga novog akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održan je 12. kolovoza u Beogradu, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije. Sastanak je imao za cilj razmatranje pristiglih komentara i prijedloga na Radnu verziju Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina […]

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni natječaj. Rok za podnošenje prijava je 13. travnja 2023. godine.

Više informacije potražite na ovoj poveznici…