Beograd

HNV u Srbiji nezadovoljan planom za nacionalne manjine: Prijedlozi su i ovoga puta ostali na marginama

18. kolovoza 2022. u 0:01

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji

Četvrti sastanak Posebne radne skupine za pripremu Prijedloga novog akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održan je 12. kolovoza u Beogradu, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Demokratska tranzicija Srbije pokazala je senzibilitet za prava Hrvata kao nacionalne manjine tek od 2000. godine

U NSK-u je u četvrtak upriličeno predstavljanje knjige „Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive“ u sunakladi Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – podružnica Vukovar i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice triju autora – dr. sc. Dražena Živića, dr. sc. Sandre Cvikić i profesora Tomislava Žigmanova. Na Kliofestu […]

Sastanak je imao za cilj razmatranje pristiglih komentara i prijedloga na Radnu verziju Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Premda je spomenuto Ministarstvo formalno uključilo predstavnike nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, u samom prijedlogu konačnog dokumenta većina potreba hrvatske nacionalne manjine – kao što su analiza stanja u području diskriminacije, pitanja vezana uz izradu popisa, zaštitu i promociju kulturne baštine, proširenje mreže škola, jačanje kapaciteta stručnih i inspekcijskih službi, zapošljavanje jezično stručnog kadra ili osiguravanje materijalno-tehničkih i kadrovskih uvjeta za rad nacionalnih vijeća, institucija i udruga – nije uvrštena.

“Umjesto realnih potreba nacionalnih manjina u većinu područja uvrštene su aktivnosti koje se odnose pretežito na analize, inicijative ili podizanje svijesti bez jasnog sadržaja djelovanja, a realizacija navedenoga za posljedicu neće imati unaprjeđenje prava nacionalnih manjina. Nedostatak ključnih zahtjeva nacionalnih manjina u prijedlogu novog Akcijskog plana nažalost nisu jedina manjkavost. Da bi Akcijski plan bio na razini jednog europskog dokumenta na njemu se mora još dosta raditi te ipak nije kasno da bude onako kako je ministrica Čomić i obećala – dokument neće biti završen dok ga svi sudionici ne odobre“, rekla je Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji.

Poruka Hrvatima u Srbiji: U ovim izazovnim vremenima potrebno je jedinstvo kako bi ostvarili što bolji izborni rezultat

U Republici Srbiji se 3. travnja 2022. održavaju izvanredni opći izbori za predsjednika Republike Srbije i zastupnike u Narodnoj skupštini te izbori za zastupnike u Skupštini grada Beograda. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske tim povodom ima poruku za sve Hrvate u BiH… “Važno je da svi pripadnici hrvatske zajednice u Republici Srbiji iskoriste […]

Ministarstvo je oformilo Posebnu radnu skupinu za pripremu teksta Prijedloga Akcijskog plana od predstavnika nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, nadležnih institucija i organizacija civilnog društva. Prvi sastanak Posebne radne skupine organiziran je 20. prosinca 2021. godine nakon kojeg su 22 vijeća nacionalnih manjina popunila i dostavila upitnik vezan za realizaciju starog Akcijskog plana i izmjene koje treba unijeti u novi Akcijski plan.

Na razini Koordinacije nacionalnih vijeća nacionalnih manjina izrađen je i dokument s potrebama svih nacionalnih manjina koji je dostavljen Ministarstvu. Nakon toga se promijenio obrazac Akcijskog plana pa je Koordinacija (odnosno nekoliko vijeća koja su to mogla ispratiti) u roku od nekoliko dana dostavila novi dokument – potrebe prilagođene novim obrascima koje su dodatno obrazložene na sastanku održanom u Šapcu od 23. do 25. veljače 2022. Nakon što velika većina potreba nije uključena ni nakon potonjeg dvodnevnog sastanka HNV je dostavio komentare u nekoliko zasebnih dokumenata prema zadanim poglavljima.

Radna verzija Akcijskog plana koja je objavljena 15. srpnja 2022. ponovno nije sadržavala ni jedan od navedenih prijedloga zbog čega je HNV opet dostavio komentare u okviru online Konzultacija koje su bile otvorene desetak dana (do 26. srpnja). Nakon zatvorenih konzultacija dostavljeni su odgovori na neznatan broj komentara koji su se ticali odbacivanja svih prijedloga HNV-a.

Uskoro će ključne hrvatske institucije u Republici Srbiji imati svoj zajednički prostor

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji potpisalo je 19. svibnja ugovor s izvođačem radova III. faze izgradnje Hrvatske kuće u Subotici. Poslovi su dodijeljeni konzorciju koji čine „Expres-servis“, „Cimgas“ i „Rotel“ iz Subotice. Projekt je u potpunosti financira Vlada Republike Hrvatske, a sredstva za III. fazu izgradnje odobrena su na 109. sjednici Vlade RH održanoj […]

Iako je sam početak izrade radne verzije dokumenta bio ohrabrujući, državne institucije ponovno su se odlučile za jednostrani pristup u izradi dokumenta, a manjinski prijedlozi su i ovoga puta ostali na marginama. Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji bilo je jedno od najaktivnijih manjinskih vijeća tijekom izrade radne verzije ovog dokumenta aktivno dostavljajući svoje prijedloge i sudjelujući na svim radnim sastancima vezanim uz njegovu izradu. Međutim, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imalo je, očigledno, svoju viziju onoga što je nacionalnim manjinama potrebno, važno i neophodno za ostvarivanje njihovih prava.