Autora Milana Bošnjaka

Izdana monografija o Hrvatima u Njemačkoj od 1990. do 2013.

30. travnja 2021. u 13:31

Potrebno za čitanje: < 1 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: PR

Monografiju Milana Bošnjaka “Hrvatska književnost nastala u Njemačkoj 1990. – 2013.”, o životu i radu hrvatskih pisaca koji žive i rade u Njemačkoj od raspada SFRJ i nastanka Republike Hrvatske do njezina ulaska u Europsku uniju, objavila je zagrebačka Naklada Ljevak.

Nova knjiga o hrvatskoj političkoj emigraciji

“Hrvatska politička emigracija – HSS” prva je knjiga autora Ivana Tepeša koja je nastala kao završetak njegovog višegodišnjeg rada, i kao proširenje obranjene doktorske disertacije. Temeljem dostupnih izvora, znanstvene literature i publicistike, ovo djeluje prikazuje i analizira slabo istraženo područje političkog djelovanja Hrvatske seljačke stranke u iseljeništvu u razdoblju od završetka Drugoga svjetskog rata 1945. […]

Bošnjak obrađuje hrvatske pisce svrstavajući ih u tri glavne skupine. U prvoj su oni koji su se u Njemačkoj našli kao politički emigranti, drugoj pripadaju hrvatski službenici – diplomati, učitelji, svećenici kojima je primarna profesionalna zadaća djelovati u odgojno-obrazovnom, političkom i/ili vjerskom smislu u hrvatskim zajednicama, a u treću skupinu, koja je najheterogenija, Bošnjak svrstava ekonomske migrante i djecu ekonomskih migranata.

Od političkih migranata analizira stvaralaštvo Malkice Dugeč, Vjenceslava Čižeka, Ivana Otta, Gojka Borića, Joze Mršića i Hrvoja Lorkovića.

Od autora koji su hrvatski službenici uključeni su Jozo Župić, Adolf Polegubić, Acija Alfirević, Luka Marković, Miroslav Lovčanin i Mladen Lucić.

Od ekonomskih migranata obuhvatio je, između ostaloga, stvaralaštvo Irene Vrkljan, Dragutina Trumbetaša, a od mlađeg naraštaja Maricu Bodrožić, Natašu Dragnić, Jagodu Marinić i Marijanu Dokozu. Njihovu književnu građu Bošnjak obrađuje kroz imagološku prizmu, s posebnom usmjerenošću na mjesta i uloge slikâ Hrvatske, Jugoslavije i Njemačke u djelima autora svih triju skupina.

Nova knjiga Katarine Čeliković o Hrvatima u Vojvodini

Krajem 2020. dovršena, u veljači 2021. godine tiskana je, u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, knjiga Književnost u zrcalima – ogledi i eseji o književnosti Hrvata u Vojvodini autorice Katarine Čeliković. Autorica u predgovoru navodi kako se „Zavičajna (se) književnost pokazala kao najbolje sredstvo za osmišljavanje i određivanje kako nacionalnog tako i emotivnog identiteta, […]

Milan Bošnjak rođen je 1974. u Gospiću. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij filozofije i komparativne književnosti te poslijediplomski doktorski studij kroatistike. Zaposlen je u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Objavio je, uz ino, i knjige “Hrvatska nastava u inozemstvu” i monografiju “Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske” te zbirke pjesama “Neuki letači” i “Zelenoplavo”.