HiT-1

Online tečaj hrvatskog jezika uspješno položio 21 polaznik

8. prosinca 2021. u 4:37

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Hrvatska matica iseljenika

Hrvatski internetski tečaj HiT-1, online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika koji je započeo 13. rujna, uspješno je završio u nedjelju 5. prosinca 2021. kada je proveden završni ispit.

Dodijeljeno 3,5 milijuna kuna za programe i projekte hrvatskog iseljeništva

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama zbog ostvarenja financijske potpore za 2021., donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava. “Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu provodi se s ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan RH. […]

Ovaj jesenski semestar pohađao je 21 polaznik iz Argentine, Austrije, Belgije, Brazila, Čilea, Indonezije, Hrvatske, Sjeverne Irske, Kanade, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, a među njima je četvero stipendista Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

HIT-1 se održava dvaput godišnje (proljetni i jesenski semestar), a sastoji se od sedam nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana u čemu im pomažu iskusni lektori te stručnjaci za hrvatski kao ini jezik: Marija Bošnjak, prof., dr. sc. Maša Musulin i dr. sc. Zrinka Kolaković.

Tečaj se provodi putem sustava za e-učenje, a uključuje i obvezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype) kada polaznici imaju priliku razgovarati s e-lektorima, izvornim govornicima hrvatskoga. Uz zanimljiv i raznovrsni sadržaj u e-sustavu namijenjen samostalnom radu polaznika, ovaj tečaj čini posebnim i jedinstvenim upravo nastava uživo. Do danas su održana 22 semestra, a ovaj je bio zanimljiv po tome što je ‘obiteljske’ prirode – tečaj su pohađali brat i sestra iz Kanade i dva brata iz SAD-a.

U novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, kada je obrazovnim institucijama provođenje aktivnosti u njihovom izvornom obliku bitno onemogućeno, ovaj je oblik nastave pokazao svoje prednosti.

Podsjetimo, Hrvatska matica iseljenika u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilišnim računskim centrom Srce i uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 2008. godine pokrenula je inicijativu za izradu prvog internetskog tečaja hrvatskog kao inoga jezika u Hrvatskoj (HiT-1) koji je započeo s radom u ožujku 2011. Vrijednost HIT-a prepoznao je i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske te od 2015. podupire tečaj u vidu semestralnih stipendija.

Dodijeljeno 10 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2021./22. dodijelio je ukupno deset stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika. Stipendija se odnosi na Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji organizira Sveučilište […]

Organizatori najavljuju programe za 2022. godinu: proljetni tečaj održat će se od 7. ožujka do 29. svibnja 2022. (prijave do 25. veljače 2022.), a jesenski od 12. rujna do 4. prosinca 2022. (prijave do 2. rujna 2022.).

Lada Kanajet Šimić