Zagreb

Predstavljena knjiga o životu Hrvata iz Zapadne Australije od sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća

9. prosinca 2022. u 15:08

Potrebno za čitanje: 3 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Snježana Radoš

U Zagrebu je jučer predstavljena knjiga autora Stjepana Asića „Pisma iz daljine, Hrvati (Zapadne) Australije od 1976. do 2022.“ i prijevod na engleski jezik njegova prvog djela „Vapaj iz daljine, Hrvati (Zapadne) Australije (1976 – 2016)“.

Predstavljena knjiga o jednom od najcjenjenijih bosanskih misionara u hispanističkom svijetu

Predstavljanje knjige o hrvatskom franjevačkom misionaru fra Augustinu Augustinoviću organizirali su u petak Društveno-kulturna platforma za Bosansku Posavinu, Udruga BH Hrvata “Prsten“ i domaćin Hrvatska matica iseljenika, Knjiga „Poniznošću do uzvišenosti“ Ante Pranjkića usredotočena je na život u Venezueli misionara i pisca iz okolice Brčkog. Augustinović se dokazao ponajprije kao jedan od najcjenjenijih bosanskih misionara […]

Dvostruko izdanje predstavili su dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, autor Stjepan Asić iz Australije i Vesna Kukavica, rukovoditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika koja je i moderirala programom.

Građa knjige „Pisma iz daljine, 1976. – 2022.” pred čitateljstvo donosi niz važnijih pisama, osvrta i članaka koje je autor kroz desetljeća emigracije razmjenjivao s aktivistima raznih hrvatskih iseljeničkih kulturnih, društvenih i političkih organizacija te pojedinaca, razvivši s njima nerijetko i snažno prijateljstvo.

Godine dopisivanja s istaknutim figurama hrvatskih organizacija i pojedinaca autor je sabrao s vremenskim odmakom, ukoričivši najreprezentativnije priloge. Pisma su objelodanjena u kronološkome redoslijedu – autentično zrcaleći emocije i aktivnosti emigranata Asićeva naraštaja, zahvativši period od pet desetljeća.

Dr. sc. Ivan Tepeš je čestitajući autoru, hrvatskom iseljeniku i političkom emigrantu, na vrijednom doprinosu hrvatskoj historiografiji i znanosti općenito (budući da se iseljeništvom bave i druge znanosti), istaknuo veliku vrijednost ovih knjiga kao primarnih objavljenih izvora na hrvatskoj i engleskom jeziku…

“Preko sadržaja objavljenih pisama možemo vidjeti odnose unutar hrvatske političke emigracije, aktivnosti i odnose prema stranim međunarodnim političkim čimbenicima i vrlo važnom odnosu s medijima imajući u vidu stereotipe o hrvatskoj zajednici u Australiji”, rekao je dr. sc. Ivan Tepeš.

Snježana Radoš

Memoari „Vapaj iz daljine“ autora Stjepana Asića s višedesetljetnom australskom adresom kroz paletu osobnih doživljaja istodobno daju i pregled o životu Hrvata iz Zapadne Australije od sredine sedamdesetih prošloga stoljeća do prvih desetljeća 20. stoljeća. Sam naslov već daje naslutiti autorov motiv pisanja knjige. Izazovi migrantskog života tijekom četiri najvažnija životna desetljeća u tuđini, uz jezične i ine barijere, mogu se sažeti u znakovitu naslovnu sintagmu „Vapaj iz daljine“…

Argentinska Hrvatica napisala knjigu o povijesti Lijepe Naše

Objavljena je knjiga o hrvatskoj povijesti na španjolskom jeziku koju potpisuje argentinska akademkinja, Hrvatica Carmen Vrljičak. “HISTORIA DE CROACIA desde el principio” govori o razdoblju od dolaska Hrvata pa sve do 1914. godine. Carmen Vrljičak, čiji je jedan roman bio bestseller, pisala je mnogo o Hrvatskoj u knjigama i novinama za publiku španjolskog jezika, koja […]

“Autor kroz čitavu lepezu aktivnosti iznosi svoju autobiografsku priču, kritički opisujući pojedinosti vlastitog životnog puta na vremenskoj okomici od gotovo pola stoljeća, osvrćući se na važnost podrijetla, na (samo) potvrđivanje kroz rad, značaj domicilnog društva i migrantskih mreža kao i ostalih društvenih veza za opstanak – malog čovjeka, ali velikih ljudi žarkoga srca – daleko od zavičaja. Kroz njegov pripovjedački izričaj zapažaju se nijanse, raspon i talent dostojne i značajne karijere gospodarstvenika i političara koji je svojim radom spojio sve tijekove nekadašnjeg i suvremenog hrvatsko-australskog života. Kao inicijator, osnivač, član upravnih odbora i pokretač mnogih aktivnosti i udruga važnih za očuvanje hrvatskog identiteta u Zapadnoj Australiji, Asić se susreće i surađuje s nekoliko naraštaja australskih Hrvata gdje je svima u srcu zapisana domovina Hrvatska”, naglasila je Vesna Kukavica.

Promociju knjiga organizirala je Hrvatska matica iseljenika.

Snježana Radoš

O autoru

Stjepan (Stephen) Asić, političar, gospodarski i javni djelatnik rođen je 10. ožujka 1944. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Splitu (1955). Odselio je, ne bez trauma, u Montevideo (1957.), a zatim u Perth (1962.), gdje je maturirao i diplomirao na Tehničkoj školi za dizajn (1971.).

Bio je član Hrvatskoga narodnog vijeća (HNV) od 1976. Predsjednik Mjesnoga odbora u Perthu postao je 1977., a od 1978. do 1992. bio je glavni tajnik te organizacije. Sabornik je znamenitoga Sabora HNV-a od 1985. do 1990. Suosnivač je Međudruštvenoga odbora hrvatskih organizacija u Zapadnoj Australiji (1978.), čiji je bio tajnik i predsjednik (1991. – 1992.). Jedan je od prvih urednika Hrvatskog radio programa u Perthu (1978. – 1993.) i suosnivač Hrvatskoga socijalnog ureda (1992.). 

Također je član Hrvatskoga svjetskog kongresa (od 1995.), čijeg je ogranka za Zapadnu Australiju bio dopredsjednik (1995. – 1997.), tajnik (1997. – 2002.) i predsjednik (od 2002). Predsjednik je Kontinentalnoga tijela Australsko-hrvatskoga kongresa (od 2005.), dok je na svjetskoj razini bio potpredsjednik Hrvatskoga svjetskog kongresa (2006. – 2012.), glavni tajnik (2012. – 2014.) te predsjednik (2014. – 2016.).

Pridonio je organizaciji Hrvatskih svjetskih igara u Zagrebu (2014). Bio je i koordinator Hrvatskoga tjedna kulture (1989. – 2009.) te je aktivno sudjelovao pri osnivanju privremenog odbora Hrvatske demokratske zajednice u Australiji (1989.), a za Domovinskoga rata u prikupljanju humanitarne pomoći za Hrvatsku, organizaciji javnih demonstracija te na međunarodnom priznanju Hrvatske.

Ni 30 godina nakon osamostaljenja Hrvatske nema otkupa knjiga autora iz dijaspore

U Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu održana je 12. svibnja polemička tribina Bez cenzure propitujući temu „Kako se brinemo za hrvatske pisce u iseljeništvu?“, koju pronicljivo moderira književnica Lada Žigo Španić, a u raspravi su sudjelovali hispanistica dr. sc. Željka Lovrenčić, književni povjesničar Đuro Vidmarović i publicistkinja migrantske literature Vesna Kukavica. U raspravu su se […]

Organizator je godišnjih komemoracija bleiburškim žrtvama i Križnoga puta. Autor je više političkih članaka, pisao je o radu hrvatskih društvenih i političkih organizacija u Zapadnoj Australiji. Bio je član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan domovine, kao i predstavnik Australije (2013. – 2017.). Živi u Australiji i uživa s unucima.

Snježana Radoš, Hrvatska matica iseljenika