Adam S. Eterovich

Zbog potresa i požara nestali su važni dokumenti o hrvatskim pionirima u San Franciscu. Ipak, neke zanimljive stvari ostale su sačuvane!

12. listopada 2022. u 9:13

Potrebno za čitanje: 3 min

Dijaspora.hr

Vremeplov

FOTO: Pixabay

Među zanimljivim osobama hrvatskog podrijetla u dijaspori jedno od najznačajnijih mjesta zauzima Adam S. Eterovich, Hrvat s otoka Brača.

Priča o prvim Hrvatima u Brazilu! Već 1903. osnovali su tamburaško društvo

Za Brazil, najveću južnoameričku državu i jednu od najvećih na svijetu (8,513.844 četvorna kilometra), Hrvati su pokazivali zanimanje još i prije Prvoga svjetskog rata. Javnost u Hrvatskoj i u iseljeništvu do Prvoga svjetskog rata često je bila obavještavana o stanju u Brazilu, uz preporuku da se iseljava u tu zemlju. Tako je dubrovačka “Crvena Hrvatska” […]

U brojnim knjigama pisanima na engleskom jeziku i člancima objavljenima u mnogim američkim časopisima, Eterovich nastoji utvrditi položaj hrvatskih doseljenika u Sjedinjenim Američkim Državama, prije svega u Kaliforniji, Nevadi, Arizoni i na jugu zemlje, zanimajući se za redoslijed dolaska prvih europskih doseljenika, dokazujući da su Hrvati bili među prvima.

Pisac nastoji ispraviti postojeća stajališta o njihovu vremenu dolaska, trudi se utvrditi točan broj i osvijetliti njihovu ulogu u američkom društvu, koja nije bila mala. Nadalje, zanimaju ga kojim su se poslovima bavili u toj zemlji u koju su se tada slijevale mase europskih doseljenika – od jednostavnih radnika koji su (od 1848.) dolazili u nadi da će se obogatiti kopanjem zlata do raznovrsnih europskih skitnica.

Bio je dug i mukotrpan posao odrediti u toj šarenoj masi mjesto hrvatskog čovjeka. Tijekom istraživanja ispriječile su se velike poteškoće, u prvom redu zbog nedostatka osnovnih službenih podataka. Budući da je San Francisco – glavno središte prvih naših doseljenika u Kaliforniju i susjedne zemlje – doživio više potresa i požara (osobito onaj iz 1906.) nestali su i brojni, važni dokumenti o hrvatskim pionirima u tom kraju.

S druge strane, standardni američki anagrafski podaci o doseljenicima iz južnoslavenskih zemalja netočni su i nepouzdani, kako ćemo poslije vidjeti. Neki osnovni podaci ipak su sačuvani na mikrofilmovima popisa stanovništva za 1850., 1860., 1870., i 1880. godinu. Autor je s velikim trudom prikupljao različitu građu i izvore koji su mu omogućavali da dobije što vjerniju sliku o našim prvim doseljenicima u to područje.

Analizirao je, naime, arhivske podatke o prezimenima i imenima rođenih, vjenčanih i umrlih koji su se vodili u crkvenim župama, zatim registre poslovnih ustanova i tvrtki, osobito ugostiteljskih, pa novinske oglase, različite adresare, popise stanara i kuća, mnoge bilješke… Tako je dobivao prilično vjernu sliku tadašnjeg stanja.

Nadgrobno slovo kući mojih otaca

Otac je već davno otišao u tuđi svijet. Kod kuće je ostala majka s dvije malene djevojčice. Nakon dugog vremena majka se s kćerima sprema poći u tuđi svijet, da bi opet živjeli s ocem, punim obiteljskim životom. Ovdje Vjera opisuje rastanak s ognjištem svojih otaca. Mirne je duše mogla staviti naslov članku: Nadgrobno slovo […]

Nije bez značenja činjenica, koju navodi Eterovich, da je od 1850. do 1860. više od tisuću tvrtki (restorana, kafića, salona te trgovina voćem i povrćem u San Franciscu) bilo u rukama ljudi pristiglih s naših prostora. Oni su u Kaliforniju dolazili uglavnom iz hrvatskih krajeva i nešto malo iz Crne Gore. Iz Slovenije, Srbije i makedonskih krajeva u pravilu ih nije bilo.

Dok su se Crnogorci izjašnjavali navodeći svoju zemlju porijekla i nacionalnost kao Crnogorci ili Srbi – Crnogorci, Hrvati su do 1918. bili upisivani od američkih vlasti prema svojim nepreciznim izjavama – kao Dalmatinci, Austrijanci, Mađari, Talijani (Istra), Turčini (Bosna i Hercegovina), Dubrovčani, Bokelji, rjeđe Ilirci ili Slavjani (Slavi)… Eterovich je u dešifriranju tih osnovnih podataka imao najviše poteškoća. Utvrđivanju stanja prilično je pomogao i oblik prezimena, npr. Pavlović, Viličić, Car, Gazivoda, Liska i sl., ali ni to nije uvijek bilo sigurno (npr. Arneri, Palunko, Grego, Rocco itd.), pa je u tim slučajevima istraživanje trajalo dulje.

Kao važnu komponentu autor je uzimao religiju kao etničku podskupinu (srpskopravoslavnu, rimokatoličku, muslimansku) te nacionalna obilježja tamo gdje su se javljala: Hrvat, Srbin… Eterovich je u nizu svojih knjiga zabilježio više tisuća iseljenika s osnovnim podacima i gotovo u svim slučajevima s navođenjem njihova tadašnjeg zaposlenja. Određen broj Hrvata, koji su od sredine 19. stoljeća u društvenom, privrednom ili političkom području bili sudionici u građanskom ratu, posebno je opširno obrađen.

Nakon Nixonove pobjede ponudili su mu posao u Washingtonu. No, zbog smrti supruge napustio je Ameriku i preminuo u samoći

U noći između 13. i 14. rujna 1971. u gradu Alicanteu u Španjolskoj, preminuo je dr. Vilim Meinzl, poznati hrvatski intelektualac, organizator i borac za slobodu hrvatskog naroda. Dr. Meinzl je bosanski Hrvat iz Sarajeva. Gimnaziju je pohađao kod bosanskih franjevaca koji su u najodlučnijim godinama njegova duhovnog razvoja usadili u njegov um i pamet […]

Kao jednoga od njih navest ćemo Nikolu Barovića iz Janjine na Pelješcu. Barović je kao mladi mornar na jedrenjaku “Fanica”, vijući hrvatsku trobojnicu, pristao u New Yorku pa prešavši na drugi brod oplovio oko Cap Horna i stigao na cilj svoga puta, u San Francisco. Svrha je bila – potraga za zlatom. Ali taj poduzetni mladi čovjek osjetio je da je ovaj grad i bez zlata povoljan za dobru zaradu. Uskoro je osnovao trgovačku kuću. Kako tada u Americi nije bilo nikakva socijalnog osiguranja, nikakvih ustanova međusobne pomoći, Barović je pokrenuo organizaciju potpornog društva, prvog u svijetu među Hrvatima uopće.

Tako je pod imenom “Slavjansko-Ilirsko dobrotvorno društvo” osnovana ova socijalna ustanova. Znamo da je to bilo 1857. godine, no veliki potres 1906. uništio je svu arhivu ove organizacije. Kontinuitet društva održavao se zajedničkim godišnjim sastancima (večerama). Barović je vodio društvo kao njegov predsjednik više godina. I njegovi privatni poslovi dobro su išli. Pa ipak je taj poduzetni čovjek 1864. odselio u susjednu državu Nevadu, poznatu kao zemlju zlata, srebra, bakra i kositra, u privlačno naselje Austin.

Ušao je s kapitalom u rudarstvo Nevade, uskoro postao suvlasnik tvrtke El Tesoro Silver Mining Co. i oženio se s djevojkom iz obitelji Castro, jedne od najstarijih španjolskih obitelji u Kaliforniji. S njom je dobio sedmero djece. Otvorio je četiri ugledna salona, a ulagao je kapital i u industriju Meksika, u rudnik srebra La Paz. Osnovao je također streljanu i postao istaknuti poduzetnik.

Pročitajte kako je The Sunday Star iz Washingtona pisao 1939. o uhićenjima zagrebačkih studenata

The Sunday Star, Washington, D.C., 2. srpnja 1939.Autori Tom i Harle Dammann ZAGREB, Jugoslavija – Diploma zagrebačkog sveučilišta (Zagreb je glavni grad Pokrajine Hrvatske) simbol je ne samo mnogih sati provedenih studirajući, već u većini slučajeva i barem nekoliko dana provedenih u zatvoru. Jer sveučilište je žarište i središte opozicije srbijanskoj vlasti u državnoj prijestolnici […]

Godine 1882. vratio se u Kaliforniju, otvorio u San Joseu “Dalmatinski hotel”, a u San Franciscu upustio se u veletrgovinu vinima i likerima. Barović se smatrao po svojoj energiji i vitalnosti jednim od najistaknutijih pionira Kalifornije i Nevade. Eterovich tako u cijelom nizu svojih knjiga navodi veliki broj naših ljudi koji su se u poslu i na drugim područjima izdigli iznad prosjeka, bilježi podatke o njima i područja njihovih djelatnosti.

Otokar Lahman