Donosimo na koga se odluka ne odnosi

Obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

2. prosinca 2020. u 19:52

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Pixabay

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

HRT prestaje s emitiranjem na području Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda

Dana 31. prosinca prestaje emitiranje međunarodnog programskog kanala Hrvatske radiotelevizije “HRT international” putem satelita za područje Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda. Nakon tog datuma, prijam kanala HRT international više neće biti moguć putem satelita Galaxy-19 (za područje Sjeverne Amerike), odnosno putem satelita Optus D2 (za Australiju i Novi Zeland) te će prijam biti moguć […]

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

 1. članovi obitelji hrvatskih državljana;
 2. članovi obitelji građana EGP-a, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske*;

NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (a) i (b) smatraju se:

 • bračni drug;
 • izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
 • životni ili neformalni životni partner;
 • potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;
 • posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;
 • uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.

Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

 • Britanski državljani smatraju se građanima EGP-a do 31. prosinca 2020.
 1. osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz članka 47. Zakona o strancima, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;
 2. članovi uže obitelji osoba iz točke (c), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (c) smatraju se:

 • bračni drugovi,
 • osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,
 • maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,
 • roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.
 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. osoblje u prometnom sektoru;
 3. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 4. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;
 5. pomorci;
 6. osobe koje putuju zbog školovanja;
 7. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:
 • smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,
 • ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove
 • vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
 • vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.