Santiago de Chile

Odano priznanje Andriji Rajeviću Bezmalinoviću, iseljeniku čiji su se roditelji upoznali na brodu za Antofagastu

28. siječnja 2021. u 12:21

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Tatiana Muñoz Mimiza/Facebook

Na inicijativu Mire Martinec, veleposlanice Republike Hrvatske u Čileu, jučer je odano priznanje Andriji Rajeviću Bezmalinoviću, koji je više od 25 godina radio u hrvatskom diplomatskom predstavništvu, objavljeno je na Facebook stranici Cultura Croata.

Radovi Drage Štambuka, Lane Derkač i Ružice Cindori objavljeni u čileanskom mediju

U prvom ovogodišnjem broju međunarodnog digitalnog časopisa “Altazor” koji već tri godine u Čileu izdaje Zaklada Vicente Huidobro, objavljeni su radovi troje hrvatskih autora – pjesnika Drage Štambuka te pjesnikinja Lane Derkač i Ružice Cindori. Prijevod potpisuje hispanistica i dopisna članica Hispanoameričke književne akademije Željka Lovrenčić, a pjesme je odabrao panamski književnik Javier Alvarado, jedan […]

Gospodin Rajević poznat je po tome što je cijeli život promicao interese Republike Hrvatske u toj državi, gdje je bio i profesor na Universidad de Chile. Dobio je odlikovanje Republike Hrvatske 2010. godine.

Svečanosti su prisustvovali i Guillermo Mimica Cárcamo, predstavnik Udruge profesionalaca i poduzetnika hrvatskog podrijetla (CPEAC) i Tatiana Muñoz Mimiza, predstavnica hrvatskog društva “Estadio Croata”.

Andrija Rajević Bezmalinović rođen je 25. studenog 1929. u Antofagasti. Njegovi roditelji – Toma Rajević Dragičević, rođen 8. veljače 1900. u Supetru i Marija Bezmalinović Bojanović, rođena 28. ožujka 1899. u Nerežišćima – došli su u Čile u siječnju 1925.

Upoznali su se na brodu i iskrcali u Antofagasti (kamo su stigli kroz Mageljanov prolaz). Vjenčali su se 1926. u Antofagasti, gdje su se nastanili i bavili trgovinom. Krajem 1933., nakon suprugove smrti, majka se sa četvero djece vratila na Brač (Supetar).

Andrija Rajević Bezmalinović završio je osnovnu školu u Supetru i srednju u Splitu. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1954. i stekao zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti. Kratko vrijeme službovao je u Ključu (Bosna i Hercegovina).

Godine 1958. vratio se u Čile. Bio je profesor hrvatskog jezika u Centru za slavenske studije na Universidad de Chile. Posvetio se prvenstveno slavenskoj filologiji i objavio je nekoliko članaka iz svoje struke u znanstvenim časopisima.

Objavio je knjigu Curso Básico de Idioma croataservio para hispanoablantes, a na španjolski jezik preveo je Smrt Smail-age Čengića, Gorski vijenac, Šegrta Hlapića i Priče iz davnine.

Hrvat je bio istaknuti zastupnik u čileanskom parlamentu: Malo je govorio, a puno radio

Milenko Viličić Karninčić, zastupnik u čileanskom parlamentu, sunarodnjak i prijatelj Hrvatske, preminuo je u Santiagu 6. srpnja 1993. godine, a sahranjen je u Punta Arenasu, gradu u kojem živi oko 40 tisuća hrvatskih potomaka, gradu kojem je Republika Hrvatska u srpnju 1990. uputila humanitarnu pomoć nakon vremenskih nepogoda. Bio je zastupnik za svoj rodni grad […]

Istaknuo se u promidžbi hrvatske kulture, povijesti i civilizacije u hrvatskoj naseobini u Čileu, držeći predavanja i podučavajući hrvatski jezik. Član je hrvatskih iseljeničkih društava u Santiagu, član uprave Čileansko-hrvatskog instituta za kulturu i urednik biltena Tamo Daleko. Umirovljen je kao djelatnik Universidad de Chile, gdje je u posljednje vrijeme vodio međunarodnu razmjenu izdanja Filozofskog fakulteta.

životopis preuzet iz knjige “Hrvati u Čileu”, autor Dane Mataić Pavičić, Zagreb, 1998.