Napredak

‘Star sam, al’ ću zadovoljniji umrijeti, otkako sam čitao prvu hrvatsku novinu u Americi’

24. kolovoza 2023. u 9:24

Potrebno za čitanje: 3 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Hrvatski etnički institut

Za objašnjavanje, upoznavanje i proučavanje društvenog, ekonomskog i političkog života Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama, najbogatiji i dosta pouzdan izvor su iseljeničke novine. Još 1885. godine u San Franciscu hrvatski iseljenici pokrenuli su dva lista pod nazivom Slavenska sloga i Dalmatinska sloga. Međutim, te novine nisu bile dužeg vijeka i nisu imala veći utjecaj na naše ljude.

Washington: Hrvati su ovdje još 1970. sagradili svoje svetište

Kako mnogi Hrvati na sjevernoameričkom kontinentu nisu mogli dolaziti u domovinsko svetište Mariju Bistricu, odlučili su 1966. godine sagraditi jedno stalno svetište u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država – Washingtonu. Prijedlog je potekao od članstva Hrvatske katoličke zajednice (Croatian Catholic Union) na 15. konvenciji koja je održana 16. rujna 1966. u Detroitu. Ideja je s […]

Prvi značajniji list u SAD-u bio je Napredak koji je 1891. u Hobokenu (New Jersey) pokrenuo Juraj Škrivanić. List je bio čitan ne samo u SAD-u, nego i u Hrvatskoj.

Zagrebačke novine Dom zabilježile su 1901. godine da u Americi “izlazi svaki četvrtak hrvatski list Napredak. Tko može neka ga naruči: lijepo je i ugodno čitati hrvatske novine iz tako dalekog svijeta”. Napredak je bio glavno glasilo Narodne hrvatske zajednice od 1896. pa sve do početka izlaženja lista Zajedničar 1904. godine.

S obzirom na to da je Napredak bio prvi važniji hrvatski list u SAD-u, svakako je zanimljivo čitati što je o njegovu pokretanju napisao sam urednik J. Škrivanić. U svome neobjavljenom rukopisu “Hrvati u Americi”, Škrivanić ističe kako se već odavno osjećala potreba hrvatskoga novinstva u Americi, ali nitko u tom pogledu nije htio nešto ozbiljnije poduzeti.

Godine 1886. u Sjedinjene Američke Države počelo je pristizati sve više mlađih Hrvata novijega duha. Među njima je bio i Dubrovčanin Gjuro A. Skrivanić koji se nastanio u Hobokenu, za ono doba malom gradiću na drugoj strani rijeke Hudson prema New Yorku.

Skrivanić je ubrzo shvatio da su u Americi potrebne hrvatske novine. Godine 1891. u Hoboken dolazi V. A. Marčelja i u gostionici Stjepana Lipanovića, iza ugla četvrte Ave. i Adams ulice, upoznaje se sa Škrivanićem. Ovaj je otkrio Marčelji svoju zamisao o izdavanju hrvatskog lista.

Vratio se nakon 44 godine života u Brazilu: Prvo sam posjetio grob svoje matere

Joao Miklos rođen je 1910. godine u malom slavonskom mjestu pokraj Našica. Školovanje je započeo za vrijeme Prvog svjetskog rata, najprije u mađarskoj obrazovnoj ustanovi, a zatim ga je njegova majka premjestila u hrvatsku školu u Đurđenovcu. S odličnim uspjehom završio je građansku školu, nakon koje je kao 15-godišnji dječak s obitelji iselio u Sao […]

Polovicom travnja iste godine Marčelja dolazi Skrivaniću i donosi mu nekoliko službenih pisama s molbom da ih podijeli među tadašnjim hrvatskim i srbijanskim doseljenicima. U tim pismima Marčelja i neki Dalmatinac A. Bačić javljaju općinstvu “kako su odlučili pokrenuti novinu kojoj je glavni cilj biti vodičem za daljnji rad u ovoj tuđoj zemlji te će obavještavati narod o događajima ovdje i u domovini. Ime novini bit će Balkan, a uredništvo se nalazi pod br. 436. E. 72 ulica u gradu New Yorku”. Od tada dani su prolazili, ali novine Balkan nije bilo. Taj slučaj ponovno je ponukao Gjura A. Skrivanića da pokuša pokrenuti novinu.

Sredinom srpnja 1901. na sjednici “Slavjanskog dobrotvornog društva” u Hobokenu Skrivanić je predložio da bi svaki član tog društva mjesečno trebao uplaćivao 50 centi na ime troškova oko izdavanja jednih novina. Među članovima društva bilo je i mnogo “Austrijanaca” hrvatskih iseljenika “austrofila” koji podigoše veliku buku i galamu te su prijetili da će putem zakona raspršiti Društvo, ako netko da jedan cent u tu svrhu. Skrivanić ipak nije klonuo duhom već se obratio svojim mnogobrojnim prijateljima u Hobokenu koji mu obećaše novčanu pomoć za osam mjeseci.

Prva sjednica tih “narodnih dioničara” održala se 2. listopada 1891. godine u dućanu braće Jančića pod br. 421 Adams ulice. Škrivanić se prisjećao teških uvjeta na radu oko izdavanja novine i to za četiri dolara na tjedan plaće. Na prijedlog G. A. Skrivanića ime novina bilo je Napredak s programom “da će buditi hrvatsku narodnu svijest u Sjedinjenim Državama”. Prvi broj Napretka izišao je 21. studenoga 1891. godine i bijaše tiskan u češkoj tiskari dnevnika iste narodnosti po imenu Hlas Lidu, koji je izlazio u New Yorku.

Kada ćemo doma? ‘Sve je prošlo, još malo pak će sve proći… Pozdravi mi sve one koji me se tamo sjećaju’

Dođete li u neku zemlju, u koju već više od stotinu godina odlaze vaši sunarodnjaci, onda vam ona postaje bližom i dražom. Tako je i s Argentinom. Već se više od jednog stoljeća u tu južnoameričku zemlju iseljava naš svijet. Međutim, najviše je njih u Argentinu otišlo tridesetih godina 20. stoljeća. Pozivali su jedan drugoga. […]

Izgleda da su čitatelji rado prihvatili Napredak. Sam Škrivanić o tome piše: “Čim je prvi broj Napretka došao u ruke rodoljuba, u srcima kojih je, unatoč velike udaljenosti od domovine, još tinjala iskra pravoga rodoljublja, oni ga prigrliše žarkom ljubavi kao prvog preporoditelja narodne ideje i svijesti. Čestitke, pozdravna pisma i pjesme, na snopove, to je sve dolazilo na uredništvo Napretka. Hrvatski narod bio je sav ushićen i oduševljen čitajući prvi broj novina na svom materinjem jeziku u do onda nepoznatoj tuđini”.

Prvi pretplatnik Napretka bio je Nikola Barović, pionir u San Joseu iz Kalifornije, koji je poslao brzojavnu pretplatu i čestitku uredniku Napretka: “Star sam, al’ ću zadovoljniji umrijeti, otkako sam čitao prvu hrvatsku novinu u Americi”.

U trećem broju Napretka s jednim člankom iz Chicaga javio se hrvatski pionir Nikola Polić i u toj je priči pod naslovom “Pregnimo”, između ostalog, napisao: “Zašto da trijezno misleći radnik ne bi pomogao i jačao ovo naše prvo narodno glasilo u Americi, koje nam sada pruža neoborivi dokaz, da isključivo radi samo za boljitak radnika, za osvječenje narodne svijesti, što nam uprav to svima treba u ovim tuđim i dalekim zemljama. Pružimo si dakle hrvatske ruke te stupimo u čim većem broju pod prvi barjak narodni razvijen u ovoj zemlji po listu Napredak”.

Strašna pomorska nesreća koja je prije 125 godina zavila u crno brojne hrvatske iseljenike

Pomorske nesreće oduvijek su izazivale pozornost u javnosti i bile su predmet opširnih novinskih izvještavanja. Ona najpoznatija o potonuću glasovitog parobroda “Titanic” opisana je u brojnoj literaturi, a bila je i izazovna tema u nekoliko filmova. U našoj javnosti pomorske nesreće također su praćene s velikom pozornošću, jer su u njima redovito stradavali hrvatski mornari […]

List Napredak prestao je izlaziti 1908. godine u vrijeme velike ekonomske krize u Sjedinjenim Američkim Državama. Škrivanić je bio jedna od žrtava te krize pa je morao zatvoriti svoj novčarski zavod, agenciju za prijevoz putnika i prekinuti izdavanje Napretka.

Ivan Čizmić, Hrvatska matica iseljenika