Objavljeni uvjeti

Čak 6,5 milijuna eura za potporu Hrvatima u BiH

16. travnja 2024. u 7:41

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Pixabay

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti jedan je od interesa Republike Hrvatske.

Održan sastanak zbog obilježavanja komemoracije žrtava Bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je pripremni sastanak s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i Počasnog bleiburškog voda u svezi s obilježavanjem komemoracije žrtava Bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Na sastanku su uime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovali mons. Jure Bogdan, vojni ordinarij te dr. Tomislav Markić, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu HBK […]

U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u BiH, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni natječaj su pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini te fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini – registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima.

Pravne osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja:

  • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini,
  • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,
  • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,
  • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za odgojno-obrazovne ustanove i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,
  • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,
  • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja,
  • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Hrvat iz Teksasa napravio film o hrvatskim braniteljima

Hrvatski filmski institut iz Teksasa objavio je novi dokumentarni uradak pod naslovom “Hrvatski branitelji iz Legrada”. Riječ je o plemenitoj Legradskoj družini, braći po oružju, koji su hrabro i iz ljubavi prema svojoj obitelji, svome narodu i svojoj Hrvatskoj domovini, stali u obranu i borili se za njenu slobodu i neovisnost, srčano ponudivši najviše i […]

Fizičke osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja – poljoprivreda:

  • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku na ovoj poveznici…

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je do 15. svibnja 2024. godine.

Knjiga o ubojstvu franjevaca na Širokom Brijegu prevedena na engleski jezik

Englesko izdanje knjige povjesničara Hrvoja Mandića “Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću” (Herzegovinian Franciscan Province during and after the Second World War) objavila je zagrebačka nakladna kuća Despot infinitus. Recenzent knjige britanski povjesničar Robin Harris ocijenio je kako Mandić nudi analizu temeljenu na dubokom i opsežnom istraživanju tijekom niza godina kroz svu […]

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom od 10 do 15 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-678, +385 (0) 1/6444-677 ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr