Novi studijski program

Dobro će vam doći ova vijest ako radite u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

4. prosinca 2020. u 18:28

Potrebno za čitanje: < 1 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Pixabay

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće studijski program jedinstven u Republici Hrvatskoj. Poslijediplomski specijalistički studij “Obrazovni pristup hrvatskome kao inome jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju” usmjeren je na edukaciju polaznika o cjelovitome pristupu obrazovanju djece i učenika neizvornih (inojezičnih) govornika hrvatskoga jezika.

‘Svoj život nakon studija želim nastaviti u Hrvatskoj’

Angela Miljak, mlada djevojka iz Južnoafričke Republike, kao sudionica 7. revije tradicijske odjeće i izbora najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske, osvojila je nagradu za 1. pratilju. Riječ je o Matičinoj reviji i natjecanju koje se tradicionalno održava u Tomislavgradu. Hrvatska matica iseljenika održava ga u suorganizaciji s Udrugom Stećak. Cilj manifestacije jest […]

Ciljana su skupina polaznika studija odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, volonteri koji rade s djecom i učenicima kojima hrvatski nije prvi jezik (tražitelji azila i azilanti, pripadnici nacionalnih manjina koji se ne mogu školovati na materinskome jeziku i pismu, useljenici u RH i sl.); kao i učitelji koji rade u Pripremnoj nastavi hrvatskoga jezika ili Hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

UVJETI UPISA

a. Završen diplomski studij ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (odgojiteljski studij) ILI integrirani učiteljski studij ILI s njima izjednačeni studiji. Upisati se mogu i osobe koje su završile diplomski studij nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti (uz polaganje razlikovnih ispita).
b. Prosjek ocjena posljednjega prethodno završenoga studija najmanje 3,6.
c. Poznavanje engleskoga ili drugoga svjetskoga jezika na razini B2.

Osobe koje su diplomu stekle na stranim sveučilištima te strani državljani moraju hrvatskim jezikom vladati na razini C1 Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike ILI moraju imati položen ispit državne mature iz hrvatskoga jezika.

TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra
ŠKOLARINA: 25.000,00 kn
OČEKIVANI POČETAK STUDIJA: ožujak 2021.
PROGRAM STUDIJA: dostupan ovdje – Opis programa Specijalistički poslijediplomski studij

Molimo zainteresirane pristupnike za pohađanje poslijediplomskoga specijalističkoga studija Obrazovni pristup hrvatskome kao inome jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju da svoje zanimanje za navedeni studij iskažu do 20. siječnja 2021. pismenim putem na adresu izv. prof. dr. sc. Lidije Cvikić, predstojnice Katedre za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu, e-mail: predstojnica.hrvatski[at]ufzg.hr

Obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima. Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba: članovi obitelji hrvatskih državljana; članovi obitelji građana EGP-a, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske*; NAPOMENA: Članovima obitelji u […]

Iskaz interesa nije obvezujući za upis na studij i ne zamjenjuje prijavu na natječaj.