Veličanstvene riječi

Fra Robert Kavelj napisao je zanimljiv članak o liturgijskim čitanjima

20. ožujka 2023. u 0:01

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Duhovnost

FOTO: Franjevački vjesnik

Vi koji ste redovno na misnom slavlju već dobro poznajete ustaljeni obred i redoslijed euharistije. Znate da nakon uvodne (zborne) molitve treba sjesti i poslušati čitanja. Navikli ste da netko pročita prvo čitanje; zatim slušamo psalam, dok najčešće zbor pjeva otpjev; a zatim slušamo drugo čitanje.

Sve više gubimo sposobnost biti prisutni

U Lukinu evanđelju čitamo: Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: “Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke.”(Lk 22, 14-15) Način na koji Gospodin Isus izriče svoju želju za blagovanjem s učenicima govori da se radi o nečemu posebnom. Inače nam evanđeoska izvješća […]

Nakon tih čitanja poklik „aleluja“ ili „slava tebi Kriste, kralju slave vječite“ daje znak da je vrijeme ustati jer će se navijestiti evanđelje. Na kraju vam je i poznato da čitanja obično čitaju vjernici dok je za evanđelje zadužen svećenik ili đakon.

Sve to znamo i sve nam je ustaljeno pa je stoga zanimljivo koliko se nepoznatoga krije u poznatom. Zato u ovom kratkom tekstu želim s vama uroniti u dubinu bogatstva koju nam nude tekstovi, a čuli smo ih stotinu puta.

Riječi predaka Liturgijska čitanja (izvan uskrsnog vremena) uvijek započinju čitanjem iz Staroga zavjeta. To je vrijeme naših predaka u vjeri. Pratimo razvoj izabranog naroda dok ga Bog postupno odgaja. Kroz cijeli Stari zavjet pratimo kako narod osluškuje Božji glas, sve više upoznaje svoga Stvoritelja i time razvija intelektualno, moralno i duhovno shvaćanje svijeta.

Sama veličina Starog zavjeta izlaže nas mogućnosti da biramo bezbroj različitih tekstova. Međutim, smisao liturgije nije da čovjek unaprijed odlučuje što mu Bog poručuje kako bi svoj stav potkrijepio Božjim riječima. Liturgija zadaje ritam, ona oblikuje čovjeka i dovodi ga u kontakt s vječnošću u sadašnjosti. Zato dijelovi prvog čitanja nisu birani nasumice niti su plod svećenikove volje. Prvo čitanje uvijek bira Crkva pažljivo pazeći da odabere ono što je u tematskoj skladnosti s evanđeljem. Vjerujemo da su u Isusu Kristu ispunjena sva proroštva Staroga zavjeta.

Kolumna za roditelje: Pustite djetetu da postavlja pitanja i traži odgovore!

Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom […]

U Isusu se ispunjava ono što je predoznačeno u slikama Starog zavjeta. Čitajući Stari zavjet slušamo Božja obećanja, stalne poticaje na obraćenje i poziv na strpljivo iščekivanje obećanog spasitelja. U Isusu Kristu vidimo ispunjenje Božjeg obećanja. Tek kada upoznamo Stari zavjet, evanđelje postaje jasno, dok evanđelje ispunjava i otkriva puni smisao riječi koji su upućene Zakonom i prorocima.

Budući da svaki razgovor zahtijeva barem dva sugovornika, čovjek je uvijek pozvan dati odgovor na Božju riječ. Riječi psalma su riječi molitve Božjeg naroda. Daleko od obične pjesme ili teksta u stihu, psalam tvori neizostavnu cjelinu liturgijskog slavlja. Riječi su nadahnute, ali izriču dubinu naših osjećaja. Ono što često ne možemo izreći riječima, izgovoreno je u psalmu. Tko pozorno sluša psalam, primijetit će dvije stvari.

Prvo, prepoznat će koliko se riječi psalma podudaraju s onim što smo čuli u prvom čitanju. Time psalam tvori molitvu zajednice koja Bogu upućuje odgovor na tekst prvog čitanja. U isto vrijeme prepoznat će da se psalam ne odnosi samo na zajednicu, nego da na neki otajstven način, veličanstvenim riječima, izriče osjećaje njega samoga.

Strah i nada; pouzdanje i nesigurnost; ljubav i tjeskoba koju svatko od nas osjeća i o kojima želimo Bogu reći sadržani su u riječima psalama. Oni nam stvaraju pouzdan okvir u kojem možemo prave riječi upraviti Bogu.

Fra Robert Kavelj piše o dijelovima mise: Naše slavlje započinje još puno prije nego što se svećenik prekriži

Kao katolici navikli smo se na obred mise. Znamo kada trebamo ustati, kada sjesti i kada kleknuti. Poznato nam je što će svećenik reći i koji se odgovor očekuje od nas. Čak i onda kad odemo u drugu župu, znamo što nas ondje čeka. Ponekad doživimo sitne različitosti, ali nikad u tolikoj mjeri da nam […]

Tek u molitvenom odgovoru srce nam postaje spremno razumjeti riječi evanđelja.

fra Robert Kavelj, Hrvatski franjevački vjesnik