Rim

Fra Tomislav Trandler prvi hrvatski kapucin s licencijatom iz kanonskog prava

29. lipnja 2023. u 3:20

Potrebno za čitanje: < 1 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Facebook – fra Tomislav Trandler drugi slijeva

Fra Tomislav Trandler, član Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, u auli Pavla VI. Papinskog lateranskog sveučilišta s najvećom je ocjenom položio ispit „De universo” i time uspješno završio licencijatski ciklus studija kanonskog prava.

Na temu groblja i pokopa doktorirao vlč. Marko Martić

Vlč. Marko Martić, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije, stekao je akademski naslov doktora kanonskog prava sa specijalizacijom iz ženidbene sudske prakse, obranivši disertaciju pod naslovom „Groblja i ostala mjesta pokopa u univerzalnoj kanonskoj normativi i u onoj crkvenog prava u Hrvatskoj”. Zamišljena kao cjelina od pet poglavlja, doktorska disertacija u prva tri poglavlja nudi povijesno-pravni presjek razvoja […]

Tom događaju u utorak su iz Hrvatske prisustvovali provincijal fra Juro Šimić te fra Josip Ćibarić i fra Jure Šarčević. Hvatski kapucini tako sada prvi put u povijesti imaju specijalizaciju u spomenutoj materiji.

Prethodno ispitu fra Tomislav je napisao licencijatski rad pod naslovom Canone 588- Contenuto e novità (Kanon 588. – Sadržaj i novost). Magistarski rad nastao je pod vodstvom prof. dr. sc. Aitora Jiménez Echavea, u kojem autor analizira sadržaj kanona 588., kao i reskript pape Franje izdan 18. svibnja 2022. koji se tiče mogućnosti imenovanja poglavarom redovnika neobilježenim svetim redom.

Ispitno povjerenstvo činili su prof. dr. sc. Paolo Gherri, prof. dr. sc. Claudia Izzi i prof. dr. sc. Antonio Iaccarino.

Doktorirala na temu Hrvatske katoličke misije Beč: Migracija nije jednosmjerna ulica, društvo nije homogena cjelina…

Mateja Šapina Svirać obranila je 29. ožujka 2023. s izvrsnom ocjenom doktorsku disertaciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Bečkog sveučilišta. Naslov disertacije je: „Dreidimensionale Integration: Eine Pastoraltheologische Reflexion auf die kroatische katholische Mission in Wien“, javlja IKA. Njezina disertacija bavi se pitanjem integracije vjernika Hrvatske katoličke misije u Beču pod tri dimenzije: socijalna, unutar-Crkvena i vjerska […]

Fra Tomislav Trandler član je Međunarodnog kapucinskog kolegija sv. Lovre Brindiškog u Rimu. U rujnu ove godine trebao bi nastaviti doktorski studij na spomenutom sveučilištu.