Upravni i nadzorni odbor

Novi saziv Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

24. ožujka 2021. u 15:03

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: PR

Odbor za kulturu Hrvatskog nacionalnog vijeća na 12. sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine predložio je Hrvatskom nacionalnom vijeću kandidate za novi saziv Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, budući da je starim sazivima mandat završavao polovicom veljače 2021.

Digitalizirana građa dvojice velikana koji su svojim radom zadužili hrvatsku zajednicu u Vojvodini

Povodom stote obljetnice rođenja dvojice hrvatskih velikana koji su svojim djelovanjem zadužili hrvatsku zajednicu u Vojvodini, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata digitalizirao je dio njihova opusa. Sadržaj Bele Gabrića, kulturnog djelatnika i publicista, sakupljača narodnih pjesama i običaja bunjevačkih Hrvata te Pavla Bačića, književnika, glazbenog pedagoga i skladatelja može se pronaći na ovoj poveznici te […]

Pokrajinska vlada, posljednja instanca u proceduri imenovanja UO i NO ZKVH-a na svojoj 20. sjednici održanoj 3. ožujka 2021. godine usvojila je „Rješenje o imenovanju Upravnog odbora“ i „Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora“.

Tako su u Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na razdoblje od četiri godine imenovani: za predsjednika Željko Šeremešić, a za članove Josip Bako iz reda uposlenih, Dalibor Mergel, Klara Dulić Ševčić, Anita Žanić, Ana Hodak, Dragan Muharem, Mira Temunović i Mladen Šimić.

Željko Šeremešić, predsjednik UO, rođen je 1964. u Monoštoru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, položio je pravosudni ispit. Bavio se, među ostalim, odvjetništvom. Radio je u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti kao direktor pravnog sektora Turist Bezdan d.o.o. Uposlen ja kao tajnik u OŠ Bratstvo-jedinstvo Bezdan. U slobodno vrijeme piše na šokačkoj ikavici, a prvu knjigu poezije Buđenja riči objavljuje mu NIU Hrvatska riječ (2016). Bio je vijećnik i u prethodnom, a u sadašnjem sazivu Hrvatskog nacionalnog vijeća od 2018. obnaša dužnost dopredsjednika HNV-a za Sombor. Bio je član UO ZKVH-a i u prethodnom mandatu. Predsjednik je KUDH-a Bodrog u Monoštoru.

Novi članovi V. saziva UO ZKVH-a dolaze iz Srijema, Banata i Bačke, a dosad su svoje karijere ostvarivali u različitim područjima kulturnog stvaralaštva (voditelji udruga, tradicijska kultura, književnost, znanost, glazba, publicistika…). Od devet članova četiri su žene i samo troje je starije od 40 godina.

Prema rješenju Pokrajinske vlade od 3. ožujka, u Nadzorni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na razdoblje od četiri godine imenovani su: za predsjednika Branimir Kuntić, a za članove Marica Stantić i Katarina Čeliković iz reda uposlenih.

Društveni i kulturni život vojvođanskih Hrvata izložen brojnim pritiscima i izazovima

Hrvatsko katoličko sveučilište objavilo je Zbornik radova Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi u prosincu 2020. Ovaj Zbornik, opsega 400 stranica, nastao je kao rezultat rada autora, sudionika istoimenog znanstveno-stručnog skupa te autora koji su svoje tekstove poslali naknadno na molbu uredništva, objavio je Hrvatsko katoličko sveučilište. U organizaciji dijela skupa koji […]

Branimir Kuntić, predsjednik NO, rođen je 1984. u Subotici. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Uposlen je u NIU Hrvatska riječ u Subotici kao pravnik. U Cro-info i Cro-news – udrugama novinara je projekt menadžer, te i glavni i odgovorni urednik programa na hrvatskom jeziku Hrvatska panorama. Bio je predsjednik NO ZKVH-a i u prethodnom mandatu.