Do 13. svibnja 2021.

Velika pomoć Hrvatima u BiH! Na natječaju osigurano čak 25 milijuna kuna!

14. travnja 2021. u 15:16

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

Objavljeno 500 dobitnika studentskih stipendija

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2020./2021., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 500 stipendija, od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. Na Javni natječaj, koji je bio […]

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje dvije godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su: infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama, potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje, nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja, izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku, izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja.

Hrvatskim nacionalnim manjinama na raspolaganju 5 milijuna kuna

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu. Na Javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatske nacionalne manjine (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije hrvatske nacionalne manjine) iz 12 europskih zemalja. Natječajna dokumentacija dostavlja […]

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem ove poveznice, potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom “za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu”.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 13. svibnja 2021. godine.

Dodijeljena 141 stipendija za učenje hrvatskog jezika

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. ukupno 141 stipendiju za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Stipendije se dodjeljuju s ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Nastava će se održavati na […]

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom od 10 do 15 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-682, +385 (0) 1/6444-669 ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr.

Detaljnije potražite na ovoj poveznici…