Do 5. srpnja 2021.

Bernays hrvatskim iseljenicima daje besplatnu školarinu za studij

2. lipnja 2021. u 11:16

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: PR

Edward Bernays University College iz Zagreba objavio je da će dvoje pripadnike hrvatske dijaspore dobiti besplatne školarine za diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu.

Naša dopisnica na događaju čije su slike obišle svijet: Amerikance su posebne privukli hrvatski nacionalni parkovi

U čast obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, prvi puta u povijesti Niagarini su se slapovi prelijevali u bojama hrvatske trobojnice. Unatoč uobičajenoj proceduri koja odobrenim podnositeljima zahtjeva dopušta jedan 15-minutni interval iluminacije, ova je, kao produkt izvrsne suradnje Generalnog konzulata u New Yorku i Uprave parka Niagara, upriličena u dva termina u vremenski dužem trajanju. […]

Riječ je o dvogodišnjem studiju koji se izvodi u Zagrebu, a namijenjen je svima onima koji se žele vratiti na studij u svoju domovinu. Prijave na natječaj otvorene su sve do 5. srpnja 2021.

Nastava na diplomskom studiju turizma na Edward Bernays University Collegeu izvodi se na hrvatskom, uz pohađanje određenih kolegija na engleskom jeziku, dok je ispite u sklopu studija moguće polagati na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kako navode s ovog visokog učilišta, Tourism Experience Management je zanimanje budućnosti. Diplomski studij stoga je koncipiran tako da individualno uključuje studente u nastavu i upoznaje ih s najnovijim tehnikama i vještinama gdje je izrazito jaka značajka kreativnost.

Teorijska utemeljenost studija, ali i praktična potreba ukupnog turističkog sektora, zbog novih trendova i načina života polazište je i temelj ponašanje potrošača, u ovom slučaju konzumenta iskustva.

Tijekom studija, povratnici u domovinu, imat će priliku izbrusiti znanja o Hrvatskoj kao konkurentnom turističkom brendu, upoznati kreativnost u turizmu te dobiti vještine kojima će biti sposobni strateški pristupiti razvoju odredišta.

Svi zainteresirani kandidati trebaju poslati natječajnu dokumentaciju na e-mail adresu Bernaysovog prodekana za međunarodnu suradnju adrian.beljo@bernays.hr najkasnije do 5. srpnja 2021. Jedan od uvjeta natječaja je i taj da kandidati moraju imati najmanje B1 razinu znanja engleskog jezika te A2 razinu znanja hrvatskog jezika.

Ispružena ruka australskih Hrvata u domovinu je poslala milijun dolara

Karitativno-humanitarnu organizaciju „Kruh sv. Ante“ osnovali su franjevci franjevačke provincije Bosne Srebrne s ciljem prikupljanja pomoći. Organizacija je otvorila svoju podružnicu u Wollongongu 2004. tijekom posjeta Australiji tadašnjeg ravnatelja ove organizacije fra Stipana Radića. Godine 2017. podružnica je premještena u Canberru, a 2018. registrirana je i pri australskim vlastima. U statutu je određeno kako se […]

EN

Edward Bernays University College from Zagreb announces that two students from the Croatian diaspora will be awarded free tuition for its Experience Management in Tourism graduate study program.

The two-year program takes place in Zagreb and is intended for all those who want to return to study in their homeland and are ready to start their career in tourism. Applications for the contest are open until July 5, 2021.

Classes in the tourism graduate program at Edward Bernays University College take place for the most part in Croatian, with a few courses in English, while the exams within the program can be taken by students in either Croatian or English. As highlighted by this higher education institution, experience management is the occupation of the future.

Consequently, the graduate program has been conceived in such a manner that students are personally involved in the teaching and learning process, and they are introduced to the latest techniques and skills, with creativity being the most important feature.

The theoretical foundation of the program, as well as the practical needs of the entire tourism sector, due to new trends and lifestyles, is consumer behavior, in this case, consumer experience more specifically. During their studies, returnees will have the opportunity to hone their knowledge of Croatia as a competitive tourist brand, become more acquainted with creativity in tourism and gain the skills that will enable them to strategically approach the development of a destination.

Dodijeljeno 2,5 milijuna kuna za programe Hrvata izvan RH

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je financijsku potporu za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu. Javni poziv provodi se s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa […]

All interested candidates must send the properly completed contest documentation to the e-mail address adrian.beljo@bernays.hr by no later than July 5, 2021. One of the conditions of the contest is that candidates must possess at least B1 level of knowledge of English and A2 level of knowledge of Croatian (according to the Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).