Paradigma idiotizma

U Rimu doktorirao vlč. Martin Krizmanić

20. rujna 2023. u 9:59

Potrebno za čitanje: 2 min

Dijaspora.hr

Vijesti

FOTO: Papinski hrvatski zavod svetog Jeronim

Vlč. Martin Krizmanić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, obranio je na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj Akademiji u Rimu doktorsku tezu pod naslovom “Paradigma idiotizma u kršćanina. Antropološke i moralno teološke implikacije u svjetlu književnosti F. M. Dostojevskog”.

Na temu groblja i pokopa doktorirao vlč. Marko Martić

Vlč. Marko Martić, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije, stekao je akademski naslov doktora kanonskog prava sa specijalizacijom iz ženidbene sudske prakse, obranivši disertaciju pod naslovom „Groblja i ostala mjesta pokopa u univerzalnoj kanonskoj normativi i u onoj crkvenog prava u Hrvatskoj”. Zamišljena kao cjelina od pet poglavlja, doktorska disertacija u prva tri poglavlja nudi povijesno-pravni presjek razvoja […]

Doktorska disertacija podijeljena je u pet poglavlja. Na početku opravdava korištenje književnosti kao legitimnog alata za bavljenje teologijom. Nakon toga predstavlja se sama osoba Dostojevskog kao pisca. Nadalje u drugom i trećem poglavlju bazirajući se ponajprije na piščevu romanu “Idiot”, rad donosi i istražuje paradigmu idiotizma. Četvrto poglavlje progovara o slici Boga, dok u posljednjem poglavlju novonastala paradigma biva aplicirana na moralnu teologiju.

Vlč. Martin Krizmanić rođen je 26. listopada 1990. u Zagrebu, od oca Ivana i majke Ljiljane r. Ćuk, kao najstarije od troje djece u obitelji. Od rođenja živi u Župi sv. Pavla Apostola u Retkovcu gdje je primio sve sakramente kršćanske inicijacije.

Pohađao je Osnovnu školu Retkovec i Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju kao vanjski učenik. Godine 2009. ušao je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište i upisao studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata u Zavodu sv. Jeronima u Rimu

Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata povodom proslave blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića i bl. Ivana Merza održan je u nedjelju u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu. Susret je započeo svečanim euharistijskim slavljem koje je uz koncelebraciju desetak svećenika na studiju ili službi u Rimu predslavio mons. Juraj Batelja, generalni postulator za kauze beatifikacije i […]

Godine 2011. nastavio je studij na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Diplomirao je u ljetu 2014. godine te se vratio u Hrvatsku. Za đakona je zaređen 25. listopada 2014., a đakonski praktikum obavljao je u Župi sv. Josipa u Zagrebu i kao katedralni đakon u Zagrebačkoj prvostolnici.

Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga je 20. lipnja 2015. kardinal Josip Bozanić. Mladu misu slavio je 28. lipnja 2015. u Župi sv. Pavla Apostola u Retkovcu. Službu župnog vikara obavljao je u dvije župe u zagrebačkom naselju Vrbani: u Župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova i u Župi Bogojavljenja – Sveta Tri Kralja.

Nakon dvije godine kapelanske službe postao je župni vikar u župi sv. Blaža u Zagrebu. Nakon toga ujesen 2018. bio je upućen na studij moralne teologije na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj akademiji. Tamo je završio magisterij 2020. godine na temu “Ljudska sloboda i Božja volja: mogućnost reći Bogu ‘ne’ u moralnoj teologiji”. Trenutačno je na službi u župi sv. Anđela u Savskom Gaju kao upravitelj župe.

U Rimu doktorirala Anđela Jeličić Krajcar

Anđela Jeličić Krajcar na Papinskome sveučilištu Gregoriana u četvrtak je obranila doktorsku disertaciju „Žrtva hvale. Egzegetsko-teološko istraživanje poslanice Hebrejima 13,15″. Kako bi jasnije izložila kulturološku i teološku pozadinu „žrtve hvale“, autorica je studij započela pregledom antičkog konteksta u kojem se „žrtva“ (grčki: thusia) i „hvala“ (grčki: ainesis) pojavljuju u ambijentu poganskih kultova i svjetonazora. Drugo […]

Ovom akademskom činu prisustvovali su doktorandova obitelj, rodbina i prijatelji, Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu, vicerektor Marko Škraba te brojni svećenici studenti.